Ň กทม.จัดรถรางรับส่งฟรี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทางด้าน กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม. โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่อง เที่ยว ได้จัดรถบัสและรถรางชัตเติ้ล บัส (shuttle bus) เพื่อให้บริการรับส่งประชาชนมาที่ บริเวณสนามหลวง ทุกวัน รวม4 คัน ประกอบ ด้วย รถรางชั้นเดียว 2 คัน รถลอนดอนบัส 2 ชั้น 2 คัน ระหว่างเวลา 09.00-20.00 น.

สำหรับจุดรับ-ส่ง มีรวมทั้งหมด 9 จุด ดั ง นี้ 1.สวนสันติพร (กองสลากเดิม) 2.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(โรงเรียนสตรีวิทยา) 3.ผ่านฟ้า4.ร้านสกายไฮ5.ศาลหลักเมือง6.สวน เจ้าเชษฐ์ 7.สนามหลวง 8.อนุสาวรีย์ทหารอาสา 9.กองการท่องเที่ยว ใต้สะพานปิ่นเกล้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.