Ň รัฐพร้อมรับคลื่นมหาชน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย การถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่28 ต.ค. ว่า ไม่มีการเพิ่มมาตรการใดเป็นพิเศษและเจ้า หน้าที่ได้เตรียมการความพร้อมไว้หมดแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.