ในวันที่สูญเสีย ‘พ่อหลวง’ คนไทยรู้ซึ้ง หัวอก ‘แม่พลอย’ สาวชาววังสี่แผ่นดิน

Daily News Thailand - - บันเทิง -

’เข้าใจความ รู้สึกแม่พลอยก็วันนี้ เธอ ทนได้อย่างไรตั้งสี่แผ่นดิน ฉัน แค่แผ่นเดินเดียวก็จะแย่แล้ว“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช “แม่พลอย” “สี่แผ่นดิน” คุณนำ้าผึ้ง-หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ’แม่แช่ม“’แม่พลอย“ “แม่แช่ม” “สี่แผ่นดิน”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.