ไฟเขียวลงทนตากว่าแสนบ. หดันนเข้านจีระดีพีบ60เติบศกบ.ทั่โตวปตาระมเทเป้าศ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 20 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4100 37.4876 41.3982 33.0410 4.3650 7.7388 24.6554 20,950.00 1,272.00 1,272.00 35.1300 38.9325 44.6613 34.9330 4.6075 8.6238 25.4250 21,050.00 1,272.80 1,272.80 20,572.00 21,050.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.79

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.