มาเเลยเวั์ตอี่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทื 2น0 ต.ค. ทตกสัน ไส มตรี มื่อ น ท �าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และรมว. กลาโหมกล่าวถึงกรณีรมว.กลาโหมมาเลเซีย ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่สมาชิกไอ เอส ในประเทศอิรักและประเทศซีเรียจะหลบ หนีมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า ได้แจ้งเตือนมานานแล้ว และเราได้เตรียมการ มาโดยตลอด ส่วนที่รมว.กลาโหมมาเลเซีย เตือนเพราะเขาเป็นห่วง เราสื่อสารกันตลอด และไม่ใช่กับแค่มาเลเซียประเทศเดียวส่วน กรณีพบวัตถุต้องสงสัย ที่สถานทูตฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย ย่านบางรัก ยังไม่ได้รับ รายงาน แต่ทราบว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยเก็บ กู้วัตถุระเบิดก า�ลังตรวจสอบ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ สั่งการให้ดูแลเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ปิดล้อมใน พื้นที่ต้องสงสัยเป็นพิเศษ การข่าวต้องชัดเจน อย่างไรก็ตามข่าวการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ ก่อความไม่สงบ ทราบและได้สั่งให้ติดตาม แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต้อง ระมัดระวังให้มีความปลอดภัย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.