มือไม่พาย ..

Daily News Thailand - - การเมือง -

เห็น “วัดสร้อยทอง” ธรรม 9 (ป.ธ.9) “สามเณร” ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ การเคลื่อนไหวปกป้องสถาบัน การปลุก ระดมให้เผาบ้านเผาเมือง ใช้อาวุธสงครามท �าลายฝ่ายตรงข้าม ปล่อยให้พวกคิดร้ายท�าลายสถาบัน “พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ” สอบได้เปรียญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.