วันที่แปด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 07.11 น. วันที่ 21 ต.ค. วัน ที่แปดของพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรง บำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม ศพฯ ในการนี้ทรงถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ สงฆ์ 8 รูปจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหา วิหารและวัดราชสิทธารามราชวรมหาวิหาร โดย มีคุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดีและคุณเดวิด วีลเลอร์ สามีร่วมพระ ราชพิธีด้วย

จากนั้นเวลา 08.52 น. พระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไป ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชและประโคมยำ่ายามโดยพระ พิธีธรรมจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ต่อมาเวลา 11.00 น. ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เป็น ประธานในพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ และถวาย ภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมล มังคลารามราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระราชวัง เทศกิจ กทม.และเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช คอยดูแลความสงบ เรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีลูกเสือและเนตรนารี บริการรถเข็นให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ตั้งใจ จะเข้าไปลงนามแสดงความอาลัยด้วย

ที่บริเวณหน้ากรมศิลปากร เมื่อเวลา 15.16 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะทรงเป็น องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เสด็จมายังรถเคลื่อน ที่ของมูลนิธิฯ เพื่อทรงทอดไก่ประทานให้แก่ พสกนิกรที่มาลงนามแสดงความอาลัยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูล นิธิฯ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ นำารถมาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยได้แจกข้าว เหนียวไก่เนื้อนุ่มวันละ 2,000 ห่อ เนื่องจาก เป็นเมนูที่กินง่ายเก็บได้นานและอร่อยเพราะ เป็นสูตรหมักไก่ที่พระองค์ประทานให้โดยปรุง สด ๆ ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะแจกไก่ทอดประทาน ช่วงเช้าในเวลา 11.00 น. และรอบเย็นในเวลา 19.00 น. หรือจะแจกจนกว่าของที่เตรียมไว้จะ หมดไปจนถึงวันที่ 28 ต.ค.นี้ ตัดผม นวดแผนไทยและบริการอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ฟรีให้กับประชาชน โดยร.ต.ต.มนัส โห สุวรรณ อายุ 64 ปี อดีตรองสว.สส.สน.บางเขน ที่ไปเดินเก็บขยะ กล่าวว่า อาสามาเก็บขยะตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา วันละ 5-6 ชม.โดยไม่รู้ สึกเหนื่อยล้าเพราะถือว่าเป็นการถวายงานแด่ ในหลวงในพระบรมโกศเป็นวาระสุดท้ายหลัง จากที่เคยได้ถวายความอารักขาพระองค์ท่านที่วัง สวนจิตรลดาเมื่อครั้งที่ยังรับราชการอยู่ซึ่ง ระหว่างที่เก็บขยะก็มีคนมาให้กำาลังใจ เอาผ้ามา เช็ดหน้าให้ทำาให้รู้สึกมีกำาลังใจที่จะทำาความดี ตามรอยพ่อหลวงต่อไป

อีกด้านหนึ่งที่กองบัญชาการตำารวจ นครบาล(บช.น.) พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.รอง ผบช.น. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ฉวยโอกาส นำา จยย. มารับส่งประชาชนไปที่บริเวณท้อง สนามหลวงฟรีแต่เมื่อส่งเสร็จกลับคิดเงินซึ่ง กรณีดังกล่าวจะต้องมีการจัดระเบียบจิตอาสา โดยทาง ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.เดช ณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็น ประธานประชุมเพื่อจัดระเบียบภาพรวม ทั้งหมดรวมถึงงานด้านจราจรให้ชัดเจนและ เป็นระบบ ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดพบเจอ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถจดแผ่นป้ายทะเบียน รถและถ่ายคลิป จยย.มาแจ้งความดำาเนินคดี กับสน.ท้องที่รับผิดชอบหรือที่กองอำานวยการ ร่วมที่ตั้งอยู่บริเวณประตูวิเศษไชยศรีได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.