คู่มือลงทุน...สินค้า้แหวกแนว

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ทุนเบื้องต้น ทุนวัสดุ รายได้ แรงงาน ตลาด จุดน่าสนใจ ย ละ กัน

จั้ก กวัย นถึง ประมาณ 20,000 บาท ประมาณ 40% จากราคา ราคา 100-1,500 บาทต่อชิ้น 1 คนขึ้นไป กลุ่มคนที่ชอบสินค้าแหวกแนว พลิกแพลงได้หลากหลายแบบ วัสดุอุปกรณ์ ความยากของชิ้นงาน ซิลิโคน ฯลฯ ขั้นตอนการทำา... “เคสโทรศัพท์มือถือแนวสยองขวัญ” เริ่มจากการสร้างอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพวกลูกตา ฟัน นิ้วมือขึ้นมาก่อน เพื่อไว้สำาหรับตกแต่ง โดยใช้การปั้นดินขึ้นรูปแบบทีละชิ้น แล้ว ทำาการหล่อขึ้นรูป ที่ใช้ทำา หลัก ๆ คือ... เรซิ่น, ยางพารา, เร เห กล่าวก

...ชิ้นงานที่ทำานั้นนอกจากเคสมือถือแล้ว ยังมีสินค้าประเภทอื่น ๆ เช เช่น ยางมัดผมลูกตา, กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าสะพายข้าง, กระจกแบบ ถื ถือพกพา, กระจกแบบตั้งโต๊ะ, นาฬิกา, สร้อยคอ, เคสแท็บเล็ต ฯลฯ น นอกจากสินค้าที่กล่าวไว้ข้างต้น ลูกค้ายังสามารถสั่งทำาสินค้าได้อีกหลาก ห หลายตามความต้องการ...

“สำาหรับผู้ที่สนใจอยากทำางานประเภทนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า งาน ป ประเภทสยองขวัญเป็นงานเฉพาะกลุ่ม มีเพียงลูกค้าบางส่วนเท่านั้นที่ ชื ชื่นชอบ เพราะชิ้นงานค่อนข้างน่ากลัว ไม่ได้เป็นงานที่ได้รับความนิยม ใน ในกลุ่มคนส่วนใหญ่ คนที่คิดจะทำาสินค้าแนวนี้จึงต้องมีใจรักมาก” เจ้าของชิ้นงานแนะนำาสำาหรับผู้ที่สนใจงานแนวสยองขวัญนี้เจ้

สนใจงานแฮนด์เมดตกแต่ง “แนวสยองขวัญ” สามารถติดตาม ดูสินค้าได้ที่ดู Facebook.com/Death store หรือ instagram : Death_ storest และ Line : onmun และนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งงานแฮนด์เมดที่นำาเอา ความค “แปลกแหวกแนว” มาสร้างเป็น “จุดขาย”

สามารถใช้เป็น “ช่องทางทำากิน” สามารถทำาขายเป็นอาชีพได้ อ อย่างน่าสนใจ . ทูออฟไลน์” มาใช้ได้ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว คือกลยุทธ์ ธุรกิจแบบผสมผสานที่สามารถเจาะตลาดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดย กลยุทธ์นี้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่ธุรกิจได้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรีเทล ธุรกิจขายสินค้า ออนไลน์ ที่ไม่สามารถปิดการขายได้เท่ากับธุรกิจที่ มีหน้าร้าน อย่างไรก็ดี การเริ่มต้นประยุกต์ใช้กลยุทธ์ ออนไลน์ทูออฟไลน์เข้าสู่ธุรกิจ ควรเริ่มต้นด้วยการ วางแผนธุรกิจให้ว ชัดเจนในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ ย ยาว โดยช่วงเริ่ม ต ต้นควรเริ่มต้น ธุรกิจให้ได้อย่างรวดเร็ว ในต้นทุนที่ต่ำา และควรให้ความ สำาคัญกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคได้จริง โดยเมื่อเข้าสู่แผน ธุรกิจระยะกลางและระยะยาวนั้น ควรขยายการรองรับ ไปยังธุรกิจแบบออฟไลน์ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้อง

ห.ธ ปัญหาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ (Aging Society)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.