‘สินค้าแหวกแนว’ ไอเดียแปลก ๆ.. ก็ทำาเงิน

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

นค้างานแฮนด์เมดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในตลาดสูง และเพื่อ ให้สินค้ามีความโดดเด่นจำาเป็นต้องออกแบบชิ้นงานออกมาให้ แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร อย่าง “ฝ้าย-วิลาวัณย์ อ้นมั่น” ที่มี ไอเดียในการนำาสินค้ามาตกแต่งให้ออกมาใน “แนวสยองขวัญ” จน กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ชอบความแปลกแหวก แนว ที่วันนี้ทีมงานคอลัมน์ “ช่องทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอ... ปัจจบัน” ปัจจุบัน” เจ้าของชิ้นงานกล่าว

...จุดเด่นของชิ้นงานจะเน้นทำาออกมาให้เหมือนจริง เพราะการที่จะ ทำาสินค้าแนวสยองขวัญแล้วก็ต้องทำาออกมาให้ดูน่ากลัวไปเลย ที่สำาคัญชิ้น งานเป็นงานทำามือ ปั้นกันสดใหม่ทุกชิ้น เรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมด 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อให้สินค้าลายเดียวกันสีเดียวกัน แต่ว่าชิ้นงานที่ทำาออกมาจะ ไม่เหมือนกัน จุดเด่นข้อดีของงานทำามือคือ ลูกค้าจะได้สินค้าที่มีชิ้นเดียวใน โลก ต่อให้เป็นลายเดียวกันก็ตาม...

ทุนเบื้องต้น ใช้เงินลงทุน ประมาณ 20,000 บาท ธ ส่วนใหญ่เป็นค่า วัสดุและอุปกรณ์ ทุนวัสดุ อยู่ที่ประมาณ 40% จากราคา ซึ่งราคาขายเริ่ม ตั้งแต่ 100-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า รวมถึงรูปแบบและ

จากนั้นนำาแบบที่ลกค้าสั่งไปทำาการสแกนไว้ จากนั้นนำาแบบที่ลูกค้าสั่งไปทำาการสแกนไว้ เมื่อได้แบบที่ต้ เมื่อได้แบบที่ต้องการ แล้วก็เตรียมแผ่นโลหะขนาดเท่ากับเคสโทรศัพท์มือถือที่ต้องการจะทำา นำา ชิ้นส่วนมนุษย์ต่าง ๆ ที่ทำาเตรียมไว้มาติดลงบนแผ่นโลหะจัดเรียงตามแบบ ที่ออกแบบไว้ เมื่อจัดตกแต่งเสร็จทิ้งไว้รอกาวแห้ง

ขั้นตอนการทำาสี การลงสีต้องให้งานนั้นดูน่ากลัวดูสยดสยอง สมจริง หลังจากที่ลงสีเสร็จรอจนสีแห้งสนิท แล้วให้นำาแล็กเกอร์มาทำาการ เคลือบให้ชิ้นงานเงางาม

หลังจากที่ทำาการตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนำาแผ่นโลหะ ที่ตกแต่งไว้มาติดลงบนพื้นหลังของเคสมือถือที่ต้องการและยึดติดด้วย กาวให้แน่นหนาเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จการทำา “เคสโทรศัพท์มือถือ”

“รูปแบบชิ้นงานนั้นลูกค้าสามารถออกแบบเอง แล้วส่งมาให้ เราทำาได้ เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของตัวเอง และจะได้แบบที่ไม่ เหมือนใคร แต่เน้นต้องเป็นแนวสยองขวัญเท่านั้น” ธ เจ้าของชิ้นงาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.