รายชื่อผู้โชคดี

Daily News Thailand - - บันเทิง เพลง “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” เพลง “บ -

1. ตะวันฉาย พลโยธี (กทม.) 2. วีรวรรธน์ โรจน์วิรุฬห์ (ชลบุรี) 3. พิชญาพร สันติชาติ (พิษณุโลก) 4. ศศิวิมล พวงย้อยแก้ว (กทม.) 5. พรทิพย์ หิตเทศ (ปราจีนบุรี)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.