สรรเสริ�พระบารมี กึกก้องฟ้า ผองไทยร้องจากใจ! คลื่นมหาชนมืดฟ้ามัวดิน ถวายความภักดีน้ำาตาริน แนะหนังสือ เชิดชูเกียรติ องค์‘เจ้าฟ้า’ ดาราศาสตร์

Daily News Thailand - - การเมือง -

วางขายแล้ว! หนังสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ “เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” ทรงสนพระราชหฤทัย ด้านดาราศาสตร์ โดยได้ แรงบันดาล

ปีติคุณพลอยไพลินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายพ่อ หลวง พสกนิกรร้อยใจแสดงความอาลัยมืดฟ้ามัวดิน เปล่งเสียง ดังกึกก้องท้องสนามหลวง สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วางพวงมาลา

..นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ ประชาชนจีน วางพวงมาลาแสดงความอาลัยพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.