รองผู้ว่า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อย่างไรและยังมีเรื่องอยู่ในหน่วยงานตรวจสอบ ด้วยซ้ำา ขอ “บิ๊กตู่” ทบทวนเพราะในฐานะผู้ เซ็นตั้งต้องรับผิดชอบในอนาคตแถมจี้ท่าน ผู้นำาใช้ ม.44 ยึดที่แอบถมคร่อมลำานำ้าสาธารณะ ใน กทม.ให้หมดเพื่อแก้ปัญหาน้ำาท่วม กรธ. นัดถกหาแนวทางรับฟังความเห็น พ.ร.ป.ใช้ เลือกตั้ง 25 ต.ค. ยันไม่เซตซีโร่พรรค

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.