บึงสีไฟ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อุทกภัยได้ ชี้ พื้นที่ท่วมนอกคันกั้นน้ำา จะกลับ สู่ภาวะปกติในสิ้นเดือนนี้ ด้านเขื่อนพระราม หก หยุดระบายนำ้าแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.