สรรเสริญ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เสด็จสู่สวรรคาลัย ปลื้มทุกคนมาด้วยใจ แสดง พลังจงรักภักดี อาลัยน้ำาตาริน ล้นสนามหลวง กว่า 3 แสนคน ถ่ายทำาเป็นภาพยนตร์เทิด พระเกียรติ ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำา “ลุงปาน” โยกสามล้อถึงพระบรมมหาราชวัง สักการะสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฒ่าวัย 79 ปี เดินเท้า 3 วันจากอยุธยาสักการะพระบรม ศพ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” อุปสมบทถวาย อั้ม-อธิชาติปล่อยโฮกลางถนนที่ญี่ปุ่น สื่อต่าง ชาติเผยแพร่ข่าวใหญ่ คนไทยรักในหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.