ในหลวงทรงตรากตรำา พระวรกาย ช่วยพสกนิกรผ้ยากไร้ ‘จฬาฯ’อาเศียรวาทน้อมรำาลึก ประชาชนหลั่งไหลแสดงอาลัย

Daily News Thailand - - การเมือง -

อดีตองคมนตรีเผย “ในหลวง” ทรง ตรากตรำาพระวรกายเพื่อพสกนิกรผู้ยากไร้ ทรงเดินป่าฝ่าดงเพื่อทอดพระเนตรความยาก ลำาบากของประชาชน ถึง

น้อมรำาลึก...

คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิต บุคลากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,000 คน ร่วมกล่าวบทอาเศียรวาท น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ และกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนาม หญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.