6แบงก์รั�กมขมับหนีบาน ผิดนัด3เดือนพ่ง4หมื่นล.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 21 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.6500 37.5000 41.4781 33.0910 4.3962 7.7613 24.6977 20,950.00 1,261.9 1,261.9 35.3700 38.9450 44.7438 34.9830 4.6375 8.6450 25.4945 21,050.00 1,262.8 1,262.8 20,572.00 21,050.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.79

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.