ท ำ�ดีเพื่อพ่อ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ไม่เคยเห็น ช่วงเวลาไหนที่คน ไทยจะแสดงน า้�ใจให้กันและกัน เหมือน เช่น ณ ปัจจุบันนี้

เป็นปัจจุบันที่ทุกคนต่างทา�ดีเพื่อ

ใคร ไม่มี เสื้อด�าใส่ ได้มีการ จัด โครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อน ขึ้นมา เพื่อรับบริจาคและอาสาย้อมเสื้อสีดาให้� ประชาชนได้ใส่ในการแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

บางคนประดิษฐ์ ริบบิ้นสีด�า เพื่อ แจกพี่น้องชาวไทยที่ไม่มีเสื้อด�าใส่ จะใส่ เสื้อผ้าสีอะไรก็ได้ แต่ขอให้ติดริบบิ้นสีด �า เป็นการกระท า�ที่เหมาะสม

เหล่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง ออกมา วิ่งรับส่งผู้ที่จะเดินทางไปพระบรมมหา ราชวังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

แม้กระทั่งเหล่า ชาวบิ๊กไบค์ ทั้ง หลายก็น�ามอเตอร์ไซค์ของตนออกมารับ ส่งให้ด้วยเช่นกัน

ร้านอาหาร หลายร้านประกาศให้ เหล่านักดนตรี ศิลปิน และ คนกลางคืน ที่ก�าลังว่างงาน รับประทานอาหารได้ฟรี ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงของการไว้อาลัย

หลายองค์กร นา�อาหาร เครื่องดื่ม และขนมต่าง ๆ แจกฟรี แก่ประชาชนที่ เดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระ บรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายสักการะ พระบรมศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคมใน พระบรมมหาราชวัง บ้างก็นา� ยาดม ยาแก้ปวด และ ผ้า แจกฟรีแก่ผู้ที่เดินทางไปรอถวาย เย็น สักการะที่พระบรมมหาราชวัง แม้กระทั่ง ร่ม และ เสื้อกันฝน ก็แจกให้ฟรีในวันที่ มีฝนตก

นิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน เดิน เก็บขยะ รอบพระบรมมหาราชวัง ภาพ ออกมาดูแล้วน่ารักน่ายินดีเป็นอย่างมาก

เด็กอาชีวะหลายกลุ่ม ออกมา ประกาศว่า จะเลิกตีกัน เพื่อท า�ดีเพื่อพ่อ หลวงของเขา

รูปของในหลวงตลอดจน พระราช ด�ารัส ของพระองค์ท่านก็แจกฟรีแก่ ประชาชนเช่นกัน

ถ้าถามว่า เขาท า�เช่นนี้ ผลใด เพื่อเหตุ

ค�าตอบสั้น ๆ ที่ตรงกันหมด คือ ต้องการท�าดีเพื่อพ่อ และ อยาก ตอบแทนพ่อ ผู้ซึ่งมีพระคุณอย่างสูงต่อ ประชาชนชาวไทย แรงการกระท �า ความ ดีทุกวันนี้แม้จะดูว่ามาก แต่เป็นเพียง เถ้าธุลีซึ่ง ไม่สามารถทดแทน ความยิ่ง ใหญ่แห่งการให้ขององค์เหนือหัวได้

ถ้าจะให้พ่อหลวงของคนไทย สุขใจจริง ๆ

การทา�ดี การแสดงนา้�ใจควรต้อง เกิดขึ้นในทุกวันทุกเวลา ไม่ใช่แค่ช่วง การไว้อาลัยพ่อหลวงในช่วงนี้เท่านั้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.