ย้ำาโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่แจกเด็ก

Daily News Thailand - - การศึกษา -

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์

... ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน จิตรลดา นำาลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนจิตรลดา 80 คน ร่วมปรุงอาหาร แจกประชาชนและเก็บขยะบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.