ฉบับประวัติศาสตร์

Daily News Thailand - - การเมือง -

เห็น ชูหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับ วันที่ 14 ตุลาคม ฉบับพิเศษวันที่ 18 ตุลาคม “สรรเสริญพระบารมี” และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เต็มตื้นจริง ๆ เป็นฉบับประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้ว “พ่อหลวงของแผ่นดิน” โดยไม่มีโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น หวังน�ามา มาจัดท�า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.