บุญทรงเล็งยื่นอุทธรณ์ ยันฟ้องกลับแพ่งอา�า

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ภูมิธรรม” ออกโรงปลุก ปชช.ผนึก กำ�ลงัช่วยป้อง “ยิ่งลักษณ์” ปมปล่อยโกง จำ�น�ำข�้ว ขอรัฐหยุดใช้ ก.ม.แบบเลือก ปฏิบัติ-ทำ�ล�ย ปชต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.