เสด็จ

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินที่ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ในการนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย ขณะ เดียวกันโปรดเกล้าฯให้ประธานมูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช ถวายผ้าพระกฐินวัดพุน้�าร้อนรัตนคีรี กาญจนบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.