วิ่งแล้วดีจริงอะ

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ-จิตเหนืออารมณ์ -

ธ การวิ่งเพื่อสุขภาพ ผ่านการ ศึกษามาแล้วมากมายว่า เป็นผลดี และ มีต้นทุนตำ่า ธ ธ ศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร คณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เขียน บทความอธิบาย การวิ่ง ช่วยให้ระบบไหล เวียนเลือด ปอด หัวใจ ทำางานดี ลดระดับ ไขมันในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ ความดัน โลหิตสูง ไม่เป็นลมหน้ามืดง่าย กระดูกแข็ง แรง ลดภาวะกระดูกพรุน ปรับภูมิคุ้มกัน ของร่างกายให้ทำางานดีขึ้น ควบคุมน้ำาหนัก และกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอ็น โดรฟิน สารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทา อาการปวด ทำาให้รู้สึกสุขสบาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.