เปลี่ยนน า้�ตาเป็นพลังพัฒนาชาติไทย

Daily News Thailand - - การเมือง -

แม้แผ่นดินไทยได้พบความสูญเสียครั้ง ยิ่งใหญ่ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่ทุกชีวิตที่เหลือก็ต้องเดินหน้าต่อไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น า�รัฐนาวา 219 ที่ต้องเขียน “มาตรฐานทางจริยธรรม”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.