ทุ่ม1.8หมื่นล. เร่งพัฒน� สมุนไพรไทย

Daily News Thailand - - การเมือง -

สธ.จับมือ 8 กระทรวง ทำ�แผนแม่บทพัฒน� สมุนไพรไทยต�มพระ ร�ชปณิธ�น “พ่อหลวง” ทุ่ม 1.8 หมื่นล้�นบ�ท ตีตล�ด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.