เพลงสรรเสริญ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ฉบับสมบูรณ์ยังตัดต่อไม่เสร็จ แจงทุกคนมีสิทธิ ท า� ไม่เป็นความผิด ยอมรับเชิญคนออก ขณะ ร้องเพลงสรรเสริญฯ เหตุกันที่ไว้ให้ทีมงาน แต่ คนล้นเข้ามา จึงจา�ต้องขอความร่วมมือ เพื่อให้ งานออกมาดีที่สุด ขออภัยหากท า�ให้ประชาชน ไม่พอใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.