‘แอ๊ป-ธุวชิต’ แต่งเพลง ธ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “สลาย” แอ๊ป มหาภูมิพลอดุลยเดช แอ๊ป-ธุวชิต วิไลโอฬาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ร สลาย พระบาทสมเด็จ ระบาทสมเด็จ

’ซึ่งทุกเนื้อหาของเพลงเกิดขึ้นในช่วงอารมณ์สะเทือนใจ ตั้งแต่ช่วงที่ทุกคนได้ยินข่าวลือต่าง ๆ มากมายแต่ยังไม่เชื่อ จน สุดท้ายมาพบความจริงก็ทำาให้ทุกคนใจสลาย ถึงแม้ว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย จะเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเจอ แต่เหตุการณ์แบบนี้ยังไงก็ ทำาใจลำาบาก และเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.