โรดแม็พจ ำ�นำ�ข้ำว‘ยุติธรรม’คือค ำ�ตอบ

Daily News Thailand - - การเมือง -

“น้องเล็กตระกูลชิน” ยิ่งลักษณ์ เพียงแค่ตัวเอง ด้วย แต่ส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร “บิ๊กตู่”

เงินกว่า 35,000 ล้านบาท เป็นใคร ก็ไม่สามารถหามาชดเชยได้ วงในเล่าว่า แม่ทัพหญิงถึงกับนอนไม่ หลับเพราะเครียด กับอนาคตที่จะ ต้องเผชิญ เงิน กว่า 35,000 ล้านบาท ไม่ ได้ส่งผล กระทบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.