พูดจริง-พูดเท็จ

Daily News Thailand - - การเมือง -

เวลา ข้าชั่วเอ็งเลว บ่อยครั้งพิสูจน์ยาก กลายเป็นคนเลวไปทั้งคู่ การอวดอ้างว่า เรื่องนี้ตามดูได้จากการทา�งาน ผลงานในอดีต ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “นายพิชัย นริพทะพันธุ์” อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน “กูรูด้านเศรษฐกิจ” แลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า นายพิชัย บอกว่า ที่ห่วงว่าเศรษฐกิจในช่วงปลายปีจะทรุดหนัก การบริโภคภายใน ประเทศลดตา่�ลงมาก เป็นโครงการที่มีประโยชน์ การส่งออกยังคงจะติด ลบในปีนี้ การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่�ามาก ก็ปรากฏว่า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.