ไว้อาลัย

Daily News Thailand - - การเมือง -

อยู่ในช่วงโศกเศร้ากับ การเสด็จสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ ผ่านมา

คอการเมืองลดระดับความร้อนแรงปรับโทนให้เข้ากับ บรรยากาศ หันหน้าสามัคคีปรองดองตามค า�สอนของ “พ่อหลวง”

อย่าง “แซนด์” ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ คณะท�างานของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหลานรักของ “อา ปู” ร่วมท า� ความดีถวายพ่อหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.