ทรงบำาเพ็ญพระราชกศล ครบ15วน ปัณรสมวารพระบรมศพ สมเด็จพระบรมฯทรงห่วงใย รับสั่งเพิ่มทีมแพทย์ดูแลปชช. ตามรอยพระบาท แก้เด็กขาดไอโอดีน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เดินตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช “กรมวิทย์ฯ” แก้ปัญหาเด็กขาด ไอโอดีน เน้นตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง พร้อม หนุนชาวบ้านเติมไอโอดีนในห่วงโซ่อาหาร เน้นปลูกผัก ทำาปลาร้าเสริมไอโอดีน ปลื้ม ผลพลอย

ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ เสด็จฯ

แจกนสพ....

สำานักงาน ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขา กระทุ่มแบน นำา นสพ.เดลินิวส์ ฉบับพิเศษแจกแก่ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ แพทย์ พยาบาล และประชาชน ที่มาร่วมกล่าวคำา ถวายอาลัยบริเวณลานริมเขื่อน หน้าวัดดอนไก่ดี ริมแม่นำ้าท่าจีน

แปรอักษร...

ผู้ต้องขัง 3,599 คน ที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ต.คลองหก อ.คลอง หลวง จ.ปทุมธานี รวมพลังแปรอักษรเป็น เลขเก้าในรูปหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.