ขาวหอมมะลิ ราคาตกตา กก.แค่5-6บาท ถกโรงสีรับซือ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ข้าวดิ่งเหวหอมมะลิ ถูกโรงสีรับซื้อกิโลละ 5-6 บาท ชาวนาโคราช วอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.