พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำาอาหาร ขนม ผลไม้ นำ้าดื่ม รับสั่ง

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

.......... ..........

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.