จัดทัพเอสเอ็มอีลยอาลีบาบา

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.6200 37.4701 41.3645 32.9790 4.3937 7.7750 24.7063 20,950.00 1,266.31 1,266.31 35.3400 38.9163 44.6300 34.8580 4.6363 8.6600 25.5033 21,050.00 1,267.08 1,267.08 20,572.00 21,050.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 27 ต.ค. 2559 32.96 25.58 25.85 23.34 24.59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.