ด้วยความรักยิ่งใหญ่

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ เมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดย พยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำาให้หมู่ คณะและชาติประชาชนมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน ช่วยที่ไหนได้ ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.