นำ�เสนอ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ช่วงนี้ร้านค้าหลายแห่งย่านสำาราญราษฎร์ นำาข้าวของเครื่อง สังฆภัณฑ์มาวางตั้งโชว์นำาเสนอขายริมทางเท้าจำานวนมาก ดูไม่ เหมาะสม แถมยังกีดขวางทางสัญจรประชาชน กทม.น่าจะกวดขัน ตามนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า ห้ามหาบเร่แผงลอยให้ เข้มงวดขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.