คนปล้นตัวจริง

Daily News Thailand - - การเมือง -

อิทธิฤทธิ์ มากจริง ๆ ภูมิธรรม เวชยชัย” รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีต นายกรัฐมนตรี จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ยังมีศักยภาพ “นาย “พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช. ต้อง คนที่รักความ ไปศึกษาสา�นวน โครงการรับจ า�นา�ข้าว ทา�การบ้านให้แน่นครับ ถูกต้อง ติฉินนินทาเอาได้ การปล่อยปละละเลย กรณีจีทูจีเก๊ ทา�ข้าวปลอมถุงขาย

“นายวีรพงษ์ รามางกูร” อดีตประธานที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี ยุติธรรม เป็นบทพิสูจน์ที่ดีสุดแล้วครับ เกี่ยวกับโครงการรับจ�าน�าข้าว “นายบรรยง พงษ์พานิช” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จา�กัด (มหาชน), กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ไม่ว่านายบรรยงจะออกมาปก ป้องใคร ใครก็รู้ว่านักวิชาการท่านนี้ “ดร.โกร่ง” กับบุคคลชื่อ ชินวัตร” มากขนาดไหน “ป.ป.ช.” “ทีดี โครงการจะทา�ให้เกิดความเสียหาย ถ้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทย “ดร. อาจไม่มากมายมหาศาล ก็ไปต่อสู้ตามกระบวน กรรมการคณะ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ องค์กรนี้จะเกิดความเสียหาย “รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย” ให้มวลชนออกมาช่วยเหลือ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรติ รวมถึงคดีทุจริตปล่อยกู้ของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.