บิ๊กขส.พอใจผล จัดระเบียบรถต้ ย้ายไปอยู่ที่ใหม่

Daily News Thailand - - การเมือง -

ประเมินผลย้�ยรถตู้เถื่อนกว่� 4 พันคัน จ�กอนุส�วรีย์ชัยฯเข้�คอก 3 สถ�นขีนส่งฉลุย คณะทำ�ง�น พอใจ รถตู้ย้�ยออกทั้งหมด แต่ ยังฝ่�ฝนืแอบจอด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.