วัดป่ำบ้ำนตำด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ย้อนไปเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2522 พระ ธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณ สัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าเกสรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ก�าชับพระเณรในวัดว่า วันนี้จะมี บุคคลส�าคัญเข้ามาที่วัด จงพากันท�าความ สะอาดวัดให้เรียบร้อย อย่าให้บกพร่อง จน กระทั่งช่วงเย็นในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชด า�เนินมาสนทนาธรรม กับหลวงตามหาบัวเป็นการส่วนพระองค์ โดย มีชาวบ้านตาดทราบข่าวเดินทางมาเฝ้าฯ รอรับ เสด็จรอบ ๆ ศาลาวัดอย่างเนืองแน่น บ้านเลขที่ 176 หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งได้เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 อยู่ใต้ศาลาวัดป่าบ้านตาด กล่าวว่า มีคนมาบอกว่าในหลวงเสด็จพระราชด �าเนิน มาสนทนาธรรมกับหลวงตาบัว ที่วัดป่าบ้าน ตาด จึงรีบเดินทางมาเฝ้าฯรับเสด็จที่ใต้ศาลา การเปรียญ และเมื่อครั้งพระองค์เสด็จลงมา จากศาลาการเปรียญมานั่งลงเบื้องหน้าตน จน หัวเข่าแทบจะชนกัน รู้สึกตื่นเต้นมาก พระองค์ ทรงตรัสถามว่า “ทางไปหนองประเสริฐ ห้วย สามพาดไปทางไหน” และตนได้ตอบพระองค์ ไปว่า จะถามเจ้าหน้าที่อีกที บังคมพระบรมศพ วันละ 8,000-10,000 คน โดยประเมินว่า 100 วันแรก จะมีประชาชนต่าง จังหวัดเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพกว่า 225,000 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.