Ň เตรียมแผนรับมือปชช.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่กองอ �า นวยการร่วมรักษาความสงบ เรียบร้อย (กอร.รส.) โดยรอบพื้นที่พระบรม มหาราชวัง พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รอง แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ รองผอ.กอร.รส. เป็น ประธานประชุมเตรียมพร้อมแผนการดูแล ความเรียบร้อยและการจราจร แก่ประชาชนที่ เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้า พระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 29 ต.ค. ว่า ขณะ นี้ประเมินยอดประชาชนเดินทางมาถวายบังคม พระบรมศพประมาณ 1 หมื่นคนต่อวัน แต่จะ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยส�านัก พระราชวัง จัดจุดพักคอยส�าหรับประชาชน เพราะหากเปิดให้เข้าไปในพระราชพิธี จะดูไม่ เหมาะสม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.