Ň ทรงห่วงทุกข์สุขพสกนิกร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายพงศธร กล่าวด้วยว่า เมื่อพระองค์ เสด็จฯ ลงมาจากศาลาการเปรียญ ได้ทรงพูดคุย สอบถามชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ ซึ่งใน ขณะนั้นมืดแล้ว และวัดไม่มีกระแสไฟฟ้า แต่ มองเห็นพระองค์และได้กราบด้วย จากนั้น หลวงตาเทศน์ให้ลูกศิษย์ว่า ไม่อยากให้ ในหลวงเสด็จฯอย่างนี้อีก เพราะเป็นห่วง ในหลวงทรงขับรถออกมาจากพระต �า หนักภู พานราชนิเวศน์ ไม่ได้บอกทหารใกล้ชิด เพราะ เกรงว่าจะเอิกเกริกรบกวน และต้องการเสด็จ พระราชด า�เนินเป็นการส่วนพระองค์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.