ลูกยางลั่นหยิบทองซีเกมส์ชาย-หญิง

Daily News Thailand - - กีฬา -

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำาแหง นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคม กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯเข้าประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้จัด พิธีแสดงความอาลัยในโอกาสครบ 15 วัน การ เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง ทีมชาย-ทีมหญิงในร่ม และชายหาด ร่วมพิธี นำา โดย “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล, “โค้ชยะ” ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค, ปลื้มจิตร์ ถินขาว, วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, อัจฉราพร คงยศ, ปิยะนุศ แป้น น้อย, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง และ จรัสพร บรรดาศักด์ิ

นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวว่า กิจกรรม ครั้งนี้ทางสมาคมฯ จัดขึ้น ด้วยความสำานึกในพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ท่านยังสถิตอยู่ ในใจของทุกคน เรามีพระองค์ท่าน จึงทำาให้กีฬา วอลเลย์บอลประสบความสำาเร็จอย่างทุกวันนี้ ขอให้ทุก ๆ คนทำาหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองให้เต็มที่ ต่อไป

สำาหรับการแข่งขันในปีหน้า ทางสมาคมฯ มีการจัดการแข่งขัน ตามปฏิทินทุกรุ่นอายุ และมี ภารกิจการเตรียมทีมแข่งขันแมตช์นานาชาติ เกือบ 10 รายการ เป็นปีที่มีกิจกรรมเยอะมาก ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย, เวิลด์กรังด์ปรีซ์ โดยเฉพาะ ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ที่มาเลเซีย ในปีหน้า ที่ ผ่านมา ไทยเป็นแชมป์ ทั้งทีมชาย-ทีมหญิง แต่น่า เสียดาย วอลเลย์บอลชายหาดไม่มีแข่ง หลังจาก แข่งขันครั้งสุดท้าย ในครั้งที่ 24 ที่ลาว ปี 2011 ซึ่งในซีเกมส์นั้นมั่นใจว่าไทยจะรักษาแชมป์ให้ได้ทั้ง ทีมชายและทีมหญิง

ขณะที่โครงการเยาวชนคนของชาติ เพื่อปั้นนักตบรุ่นใหม่ ได้มีการทดสอบครั้งที่ 3 มี นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 21 คน แบ่งเป็นผู้ หญิง 7 คน และผู้ชาย 14 คน ซึ่งนักกีฬาทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้มีการพูดคุยกับผู้อำานวย การศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อทำาแผนการ พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายต่อไปด้วย

ด้าน วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราทุกคนมากันด้วยใจ เพราะ ตอนนี้ต่างคนต่างแยกย้ายไปซ้อมและเล่นอาชีพ แต่ก็ยังมารวมตัวกันเพื่อต้องการแสดงให้เห็น ความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มี ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทุกคน โดยในการ แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำาปี 2012 ทีม ไทยในฐานะแชมป์เก่าคว้าได้เพียงอันดับ 4 เพราะ คู่แข่งแข็งแกร่งมาก แต่สิ่งที่ทำาให้เรายังสามารถ จบที่ 4 เพราะทราบว่าได้ทอดพระเนตรการ แข่งขันและให้กำาลังใจ และหลังจากนี้เราจะทำาผล งานให้ดีกว่าเดิมต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.