Ňธ กกท.พบ6นักกีฬาใช้สารโด๊ป

Daily News Thailand - - กีฬา -

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการ กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและ วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมประชุมคณะกรรมการ พิจารณาโทษ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กกท. โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลจากการตรวจสอบ สารต้องห้ามในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งกีฬาเยาวชน แห่งชาติและกีฬาแห่งชาติปรากฏว่า เบื้องต้นพบ นักกีฬาที่มีสารต้องห้ามเจือปนในตัวอย่างรวม 6 คน ได้แก่ ฟุตซอล 1 คน, ลีลาศ 1 คน และยก นำ้าหนัก 4 คน โดยตัวยาส่วนใหญ่เป็นตัวยา ประเภทยาขับปัสสาวะหรือสเตียรอยด์

นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า ตัวอย่างที่ตรวจ พบมีทั้งแบบตั้งใจ เพื่อมุ่งเน้นผลการแข่งขันเป็นหลัก และมีแบบที่ไม่ตั้งใจ โดยตัวยาอาจจะปะปนมาใน อาหารเสริม กาแฟลดนำ้าหนัก สมุนไพรต่าง ๆ ซึ่ง นักกีฬาสามารถอุทธรณ์ได้ ตอนนี้ยังไม่ถือว่านักกีฬา เป็นผู้กระทำาความผิด โดยจะนำาเสนอ ผู้ว่าการ กกท. ก่อนตัดสินลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ อย่างไร ก็ตาม ในภาพรวมถือว่ามีการตรวจพบที่น้อยลง อย่างมาก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.