ไก่งวง

Daily News Thailand - - เกษตร -

ไก่งวงในปัจจุบันเริ่มมีการกล่าวถึงขึ้น มาในฐานะเนื้อเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากเนื้อไก่งวงเป็นเนื้อไม่ติดมัน มีปริมาณ แคลเซียมสูงกว่าเนื้อสัตว์อื่น ๆ เนื้อไก่งวง บริเวณน่องตะโพกขนาด 3.5 ออนซ์จะมี แคลเซียมสูงถึง 32 มิลลิกรัมเมื่อเทียบกับ 11 มิลลิกรัมจากเนื้อหน้าอกไก่โดยทั่วไป และ 12 มิลลิกรัมจากเนื้อสันนอก และที่สำาคัญมีการระบุ ไว้ในเอกสารทางวิชาการด้านเนื้อไก่ไว้ว่าไก่งวง นั้นมีไขมันโดยรวมน้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ จึงเหมาะสมสำาหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.