แกงส้มปากพนังพระราชทาน

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

วิธีทำา 1. ต้มน้ำากับตะไคร้และใบมะกรูดให้หอม หั่นเนื้อปลาลงลวก แล้วตักขึ้นพักไว้จะหมดคาว

2. โขลกพริกแกงส้มกับพริกไทยดำาเกล็ด และกะปิให้เข้ากัน

3. ต้มน้ำาซุปให้เดือด ให้หมดใส่ผักลงต้มจนเริ่มสุก

4. ใส่เนื้อปลาลวกปิดฝาเคี่ยวจนพริกแกง เข้าเนื้อ ใส่พริกแกงละลาย

5. เติมน้ำามะนาวน้ำาตาลให้ ออกเปรี้ยวนำาหวานตามนิด ๆ

6. แกงส้มปลากะพงกินกับ ไข่เจียวแกล้มยำาปลากระบอกร้า หรือปลากุเลาเค็ม

แกงส้มปลากะพงปาก พนัง เป็นแกงส้มพระราชทาน จากในหลวง ทำาให้คนใต้มีอาหาร กินอุดมสมบูรณ์ มีส้มโอทับทิม สยามดีที่สุดในโลกที่ปากพนัง มีข้าวเจ้าปากพนังโม่ทำาขนมลา มี กุ้งหอยปูปลาให้กินไม่หมด มี รังนกนางแอ่นส่งขายฮ่องกง ทั้งหมดด้วยพระ บารมีในหลวง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.