คลืนพสกนิกรหลังนาตา �กการะ เบื้องหน้า‘พระบรมโกศ’ เปิขอดเป็วันนข้าแรรกอ-ปงพวงระชบานทั่ทวทุหกล้าชาอาติลัไปย ทา‘นริศร’โชว รอไฟเขียวรับจำานำาข้าว ใบรับรองแพทย์ 1.2หมื่นบาท นายกฯเคือง � ่ือเสนอข่าว ชาวนาขายที่

Daily News Thailand - - การเมือง -

ลุ้นแผนช่วยชาวนา อุ้มข้าวราคาร่วง “นา ยกฯ ประยุทธ์” เซ็งสื่อ ตีข่าวคนแห่ขายนา สั่ง เช็กแล้ว พบเป็นแค่ ส่วนน้อย ติงสื่ออย่า มโนไปเอง ด้านปลัด กระทรวงเกษตรฯ เสนอวิธีทำาเกษตรแบบ ผสมผสานสู้ประเทศคู่ แข่ง

คลื่นพสกนิกรมหาศาลจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลต่อ แถวยาวเหยียดเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้อง หน้าพระบรมโกศเป็นวันแรก

จงรักภักดี...

ประชาชนจำานวนมากยืนเข้าแถวเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้อง หน้าพระบรมโกศ ภายในพระบรมมหาราชวัง ด้วยศรัทธาที่แรงกล้า ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงคำ่าโดยไม่ยอมถอยหนี

เทิดทูน...

ประชาชนชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ระหว่างรอเข้าสักการะพระบรมศพบริเวณท้องสนามหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.