หนังสือ ขายดี คนแห่ซื้อเก็บเป็นที่ระลึก

Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

นมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ ส1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–24 ตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าหนังสือที่ ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ หนังสือพระ ราชนิพนธ์ พระราชประวัติ และพระราช กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่ง ประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงภาพรวมงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 21 ซึ่งเพิ่ง สิ้นสุดลงไป เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่า มีผู้เข้า ร่วมชมงานรวมกว่า 1,700,000 คน โดย หนังสือที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งนี้ คือหนังสือ พระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ และพระราช กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

“พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแรงบันดาล

ทั้งนี้้ ้ ผู้ที่ชื่นชอบหนังสือ สามารถเลือกหาหนังสือที่ต้องการได้ใน ง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ค ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม–9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศู ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.