วิสัยทัศน์แห่งการขี่ เพื่อนักบิดของวันพรุ่งนี้

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

หากถามเหล่านักบิดว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเขา ต้องการในจักรยานยนต์ในอนาคต เชื่อว่าคงจะ ได้คำาตอบที่หลากหลาย แต่เมื่อถามบีเอ็ม ดับเบิลยูว่า จักรยานยนต์แห่งโลกอนาคตควร จะเป็นเช่นไร พวกเขาได้ค้นคว้าและนำามาซึ่ง คำาตอบที่คาดไม่ถึงกับรถจักรยานยนต์แห่ง อนาคตที่มีชื่อว่า “บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ ราด วิชั่น เน็กซ์ 100”

พวกเขาเชื่อว่าการขี่จักรยานยนต์ นั้นต่างจากรถยนต์ รถยนต์ในอนาคตนั้นมีแนว โน้มว่าในอีก 10-20 ปีต่อไปนั้นจะเป็นโลกของ การเดินทางที่เป็นอัตโนมัติ คนสามารถผ่อน คลายและไม่ต้องใส่ใจไปกับสิ่งรอบข้าง แต่ สำาหรับจักรยานยนต์แล้วยังคงเป็นโลกของ การควบคุมบังคับและสนุกไปกับการเดินทาง ด้วยตัวเอง

ดังนั้นแนวคิดเรื่องการขี่โดยไร้หมวก นิรภัย, การขี่โดยไม่ต้องใส่ชุดนิรภัยที่หนาหนัก และรถที่ทรงตัวตั้งอยู่ได้เองโดยไม่ต้องใช้ขาตั้ง จะเป็น 3 แนวคิดหลักของการขับขี่แห่งอนาคต ที่นักออกแบบและวิศวกรของบีเอ็มดับเบิลยูได้ นำาเสนอ

การจะอธิบายถึงการทำางานและความ เกี่ยวข้องของ 3 สิ่งนี้ได้ คงต้องเริ่มที่ตัวรถ ก่อน รถต้นแบบคันนี้ เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่แม้ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟ “ทรอน” (Tron) แต่แนวคิดของรูปทรง สามารถย้อนกลับไปถึงจักรยานยนต์คันแรกของ บีเอ็มดับเบิลยู รุ่นอาร์32 จากปี ค.ศ.1923 ที่มาพร้อมเครื่องยนต์สูบวางนอนหรือบ๊อก เซอร์ (Boxer engine) แต่สิ่งที่ทำาให้รถคันนี้ พิเศษ นอกเหนือจากรูปร่างสุดลำ้าที่สร้างขึ้น จากโครงสังเคราะห์นำ้าหนักเบาที่ห่อหุ้มด้วย เส้นใยที่ยืดหยุ่นได้ก็คือ “ระบบรักษาการ ทรงตัว” ที่บีเอ็มดับเบิลยูไม่เปิดเผยราย ละเอียดแต่เชื่อว่าเป็นระบบ “ไจโร” (Gyro Stabilizer) ที่ทำางานเหมือนลูกข่างที่จะรักษา สมดุลตัวรถตลอดเวลาที่ทำาให้รถคันนี้ “ไม่มี วันล้ม” แม้โดนกระแทกจากด้านข้าง (ตราบ ใดที่ยังมีพลังงานอยู่) อันเป็นเทคโนโลยีที่พบได้กับ อุปกรณ์ไฮเทคหลาย ๆ ชนิด อาทิ กล้องถ่าย ภาพยนตร์ โดรนไปจนถึงอากาศยาน

ในงานวันเปิดตัวพวกเขาได้สาธิต ให้เห็นว่าผู้ขี่สามารถขึ้นไปยืนอยู่บนรถได้ แม้รถจอดนิ่ง ระบบนี้นอกจากจะทำาให้ขี่ ง่ายปลอดภัย สำาหรับนักบิดมือใหม่แล้วยังมี ความปลอดภัยสูงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่สุดวิสัย อีกด้วย และเมื่อประสานเข้ากับเทคโนโลยีการ สื่อสารระหว่างยานพาหนะกับสิ่งแวดล้อม ทำาให้ พวกเขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าผู้ขี่สามารถสนุกและไว้ วางใจเรื่องความปลอดภัยได้มากกว่าที่เราคาดคิด อันนำามาซึ่งแนวคิดอีก 2 ข้อนั่นก็คือ การไม่ต้อง ใส่ชุดและหมวกนิรภัยนั่นเอง

ความคิดเรื่องการไม่ใส่หมวก และชุด นิรภัยสำาหรับจักรยานยนต์พลังสูงอาจดูแล้วเป็น เรื่องบ้าบอ (แต่นักบิดบ้านเราส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ใจ อยู่แล้ว) นักออกแบบและนักวิจัย ของ บีเอ็มดับเบิลยูตระหนัก ดี ว่ า เรื่ อ ง นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ ท้าทายจิตสำานึกมาก แต่ท่านที่เคยใช้หมวก นิรภัยแบบเต็มใบ และเสื้อแจ๊กเกตนิร ภัยคงจะทราบดีว่า มันร้อนและอึดอัด เพียงใด สายลมที่พัด ผ่านเส้นผมของเราเป็น สิ่ ง ที่ เ ห ล่ า นั ก บิ ด ต่ า ง หลงใหล

คำาตอบที่บีเอ็มดับเบิลยูสร้าง ขึ้นก็คือในเมื่อรถเองนั้นมีความปลอดภัยสูง และ สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยซำ้า เหตุใดเรา จะต้องใส่ชุดนิรภัยแสนอึดอัดอีกเล่า ดังนั้น แว่น กันลมที่สามารถฉายข้อมูลการขี่ซ้อนไปภาพ สิ่งแวดล้อม จึงเข้ามาแทนที่หมวกนิรภัย และ ชุดขี่จักรยานยนต์นำ้าหนักเบาที่ปรับอุณหภูมิ ร้อนเย็นได้จึงเข้ามาแทนชุดแจ๊กเกตนิรภัยหนัก ที่หนักและอบอ้าว

นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ท้าทาย จิตสำานึกการขี่เป็นอย่างยิ่ง หากสนใจอยาก อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://brand.bmw-motorrad.com/en/ stories/design/vision-bike.html

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.