เรื่อง/ภานุพงศ์ พนาวัน ภาพ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

เห่าหอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง สังเกตบริเวณลิ้นจะพบสีแดงลิ้นห้อย นำ้าลายไหลเนื่องจากเกิด อัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน สุนัข อาจแสดงอาการขยอกหรือขย้อนคล้ายมีสิ่งแปลกปลอมติด ในลำาคอ โดยสุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 1–7 วัน ก่อนเข้าสู่ระยะอัมพาต

อาการระยะอัมพาต อาการระยะนี้จะสั้นมาก จะมี อาการขาอ่อนเปลี้ยโดยเฉพาะขาหลังเนื่องจากความสัมพันธ์ ในการทำางานของกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป สุนัขจะล้มลงแล้วลุกไม่ ได้ เกิดเป็นอัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วแล้วตาย เพื่อความ ปลอดภัยต่อทั้งตัวท่านเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัข อย่าลืมพาน้องหมา ของท่านไปทำาวัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นประจำาทุกปีนะคะ

ข้อมูลจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.