น า้�ตาชาวนาแรงเสียดทาน‘ท็อปบู๊ต’

Daily News Thailand - - การเมือง -

เพียงแค่ 2 สัปดาห์ จากที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยรู้สึกโศกเศร้า สะเทือน ใจเพราะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้ง ประเทศ

การเมืองหยุดนิ่งไปชั่วขณะ แต่ความโศก เศร้ายังไม่ทันจางลง ชาวนา กลับต้องมาระทมซ า้� จุดพลุการเมืองเพิ่มดีกรีร้อนแรงขึ้นมาโดยฉับพลัน เพราะ ราคาข้าวตกต ่�า ราคาข้าวเปลือกตกวูบ เหลือเพียงแค่ 5-6.50 บาท/กก. อีกทั้งยังโดน พ่อค้าคนกลางกดราคา ขณะที่ต้นทุนพุ่งสูง

หากรัฐไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่ง ด่วน มีหวัง ชาวนา คงต้องระกา�ชา้�ชอก เพราะ ไม่มีเงินใช้หนี้ ไม่มีกินมีอยู่ ไม่มีเงินให้ลูกไป โรงเรียน และถ้า “รัฐบาลท็อปบู๊ต” ไม่สามารถ แก้ปัญหาได้โดยเร็ว ประเด็นนี้ จะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท �าให้ “รัฐบาลท็อปบู๊ต” ต้องอยู่ในสภาวะสั่น คลอน

เพราะพลพรรคการเมืองซีกตรงข้ามได้ที หยิบมุมนี้ขยายวงเขย่าขวัญ “ท็อปบู๊ต” ดึงเอา ประเด็นดราม่า ความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมา โหมโรง ไล่รัฐบาลในที่สุด

งานนี้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ก็รู้ถึงปัญหาและก็ทันเกม การเมือง จึงขอใช้เครื่องมือที่มีอยู่ รี บออกมาบอก ผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่าง ยั่งยืน” เมื่อค่�าคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ให้ประชาชน ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวนา ได้รับทราบ ว่า “รัฐบาล” ไม่ได้นิ่งนอนใจ กรณี ราคาข้าว ตกต่�า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในภาค อีสาน และในพื้นที่อื่น ๆ กา�ลัง ก�าหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ให้บรรเทาความ เดือดร้อนให้ได้โดยเร็ว ที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาล และ ประชาชน รับรู้ความทุกข์ ของท่านเสมอเราจะร่วม ทุกข์ไปกับท่าน โดยใน สัปดาห์นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพิจารณาแก้ปัญหา เร่งนา�เข้าสู่ ครม. ล่าสุดมีข้อเสนอจาก “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและ สหกรณ์ ชง ครม.ขอ อนุมัติจ า� นา�ยุ้งฉาง ตันละ 12,000 บาทแก้ปัญหาข้าว ราคาตกต ่�า ในการ ประชุมคณะรัฐมน ตรีวันนี้ เพื่อชะลอ การขายของประชา ชนเพื่อไม่ให้ซาเติม้� สถานการณ์ราคาข้าวที่ ตกตา่�เป็นประวัติ การณ์ใน ขณะนี้ โดยเสนอราคารับจา�นา�ที่ตันละ 11,000 บาท และค่าเก็บรักษาข้าวตันละ 1,500 บาท โดยเงินค่า เก็บรักษาข้าวจะได้รับในงวดแรกในวันที่น�าข้าวมา จา�นา� 1,000 บาท เท่ากับว่ารัฐบาลจะรับจา�นา�ข้าวใน ราคาตันละ 12,000 บาท โดยก �า หนดระยะเวลารับ จาน�า� 6 เดือน และวงเงินที่รับจานารายละไม่� � เกิน 300,000 บาท

มาตรการดังกล่าว “บิ๊กฉัตร” ได้น�าไปหา รือกับ “บิ๊กตู่” ที่ทาเนียบรัฐบาล� เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมอบหมายให้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง เกษตรฯ ไปร่วมหารือถึงมาตรการแก้ปัญหาราคาข้าว ตกตาร่วมกับทีมเศรษฐกิจ่� ซึ่งในที่ประชุมทีม เศรษฐกิจเสนอให้ยึดราคาจ �า น�าที่ 90% ของราคา ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ตันละประมาณ 6,000 บาท เชื่อว่า จะไม่มีเกษตรกรนา�ข้าวมาจ า� นา�อย่างแน่นอน จึงได้ เสนอตัวเลขตามที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้ที่ ประชุมได้พิจารณา และเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.

ดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นงานหินของ “รัฐบาล ท็อปบู๊ต” พิสูจน์กึ๋น ว่านโยบายที่ออกมา สามารถ แก้ปัญหาราคาข้าว ท�าให้ชาวนามีอยู่มีกิน เหมือน เมื่อครั้งในอดีตได้หรือไม่.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.