พสกนิกรเนืองแน่น แค่เทยงวัน คิวเต็ม‘สนามหลวง’ 15วัต้องนปลระงนากามศทะรุ่งขึ้ลุน4.4ล้าให้มานใหคนม่

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ไมตรีปาละ สิริเสนา” ประธานาธิบดีศรีลังกา เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จฯ

ไม่ย่อท้อ ถวายสักการะ

..ประชาชนเข้าแถวยาวเหยียดกางร่มบังแดดบังฝน เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง อย่างอดทนและไม่ย่อท้อด้วยความจงรักภักดี

...นาย อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราช มนตรี เดินทางมาถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.